1. Hjem
  2. Våre konsepter
  3. Hva vi tilbyr
  4. envision
enVision EU

envision™

365 prosessintelligens

enVision er en prosessintelligensplattform som gjør at vaskeriledere kan overvåke kritiske vaskeparametre 365 dager i året og bruke prosessinnsikten til å få bedre kontroll med tekstilkvaliteten. Innsyn og potensialet for reduserte driftskostnader, sammen med forbedring av anleggets produktivitet er mulighetene med bruk av enVision.

Hovedegenskaper

  • Enkelt og intuitivt grensesnitt
  • Sikker ekstern tilgang
  • Kontinuerlig og automatisk kontroll
  • Valideringsrapporter for enkeltpartier
  • Bruddrapportering
  • Konsolidering og standardisering av data
  • Dynamisk, visuelt kontrollpanel

Klikk på videoen for å finne ut mer om enVision 365 prosessintelligens