Sekumatic_FDR_Produktpalette

Sekumatic™ FDR

Den aldehyd-frie og effektive væsken for kjemo-termisk rensing i systemer for senge- og vogndekontaminering. Med den unike, aktive ingrediensen Glucoprotamin®. Passer også for kjemo-termisk desinfisering av bekken, så vel som desinfisering av beskyttelsesmasker for respiratorer i vaske-ekstraktorer og RDG-er.

Produktinformasjon

Den aldehyd-frie og effektive væsken for kjemo-termisk rensing i systemer for senge- og vogndekontaminering.

  • Sikker desinfeksjon
  • Effektiv rengjøring
  • God materialkompatibilitet
Resultatene våre Din fordel
Aldehyd-fri, med den unike, aktive ingrediensen glukoprotamin

Sikker desinfisering ved 60 °C, brukervennlig formel uten aldehyd

Lavt innhold av overflateaktive stoffer, pH-nøytralt Spesielt lavtskummende, svært god materialforenlighet, høy rengjøringsytelse

Optimalt tilpassede formelkomponenter

Tilfredsstiller kravene i «AK-BWA»
Sertifisert av DEDEKRA EXAM (testinstituttet for respiratorbeskyttelse) Sikker og materialvennlig desinfisering av respirator-beskyttelsesenheter
Høy brukersikkerhet med automatisert dosering Nøyaktig dosering. Ingen brukerkontakt med produktet

Ved bruk i rengjørings- og desinfiseringsenheter (RDG-er) i medisinske områder anbefaler vi en konsentrasjon på 10 ml/l ved 60 °C og en kontakttid på minst 5 minutter. Følg anvisningene fra systemprodusenten.

Anbefalt konsentrasjon for bruk i senge- og beholdervaskere er 5–10 ml/l ved 60 °C og 90–120 sekunders kontakttid.

Ved bruk i vaske-ekstraktorer og RDG-er for rengjøring og desinfeksjon av respirator-beskyttelsesmasker, anbefales det at dosering av Sekumatic FDR foretas over en temperatur på 60 °C. Følg anvisningene fra systemprodusenten.

 

einsatztabelle_sekumatic_fdr_052015

Sammensetning

Nikotinske overflateaktive midler, alkoholiske løsemidler, sekvestranter, korrosjonshemmere

100 g inneholder som virkestoffer:

2,0 g glukoprotamin, 2,0 g poly(oksi-1, 2-etandiyl), alpha-[2-(didecylmetyl-ammonio) etyl]-omega-hydroksi-, propanoat (salt), 0.75 g bensalkonium-klorid

 

Bruk (etter start) Holdbarhet
 
I beholder
 
til den trykte utløpsdatoen

1
Vær oppmerksom på følgende for å sikre riktig oppbevaring av desinfiseringsmidler for miljøhygiene og instrumenter: De opprinnelige beholderne (bokser, bøtter eller flasker) med desinfiseringskonsentrat (eller pulver) skal lagres tørt og rent og ved en temperatur under 25 °C. En kort periode under eller over den gitte lagringstemperaturen (f.eks. under transport) reduserer ikke effekten.
Beholderne skal forsegles tett etter hver gangs bruk. Pass også på under klargjøringen av anvendelsesløsningen at konsentratet som blir igjen på beholderen, ikke blir forurenset.


Kjemikalium – fysiske data
Tetthet 20 °C 1,03 g/ml
pH-verdi* (konsentrat) 20 °C omtrent 5,5
pH-verdi* (væske, 5-10 ml/l i DM-vann) 20 °C 6 – 8

* Måling av pH-verdi under driftstilstander alltid ved bruk av pH-måler med temperaturkompensasjon.

 

pikto_instrumente_maschinellDesinfisering for medisinske enheter
0297


 

Biocidprodukter skal brukes med forsiktighet. Les alltid etiketten og produktinformasjonen nøye før bruk.

 

 

SE ANDRE PRODUKTER FOR DESINFISERING OG RENGJØRING AV INSTRUMENTER

Se tilknyttede tilbud nedenfor: