FRE_5LRGB_550x310

Sekumatic™ FRE

Nøytralt oppvaskmiddel med enzymer for rengjøring av all slags medisinsk utstyr. Egner seg særlig godt til følsomme materialer. En kombinasjon av surfaktanter og proteasenzymer for å gi best mulig rengjøringsresultater.

Produktinformasjon

 

 • pH-nøytral; ingen nøytralisering er nødvendig
 • Kombinasjon av surfaktanter og proteaseenzymer for å gi optimal rengjøring
 • Godt egnet til følsomme materialer
 • Fjerner effektivt blod og proteiner ved lave temperaturer (40–60 °C)
 • Egnet til: rengjøringstrinn i prosesser med termisk desinfisering (93 °C), rengjøringstrinn i prosesser med kjemisk-termisk desinfisering (60 °C), rengjøringstrinn i dekontamineringsvasker for sengeramme og tralle (ferskvannssystem)
 • Dosering ved daglig bruk for automatisk reprosessering av instrumenter for gjenbruk 2 til 8 ml/l
 • Kan også brukes som en manuell forhåndsrengjøring av instrumenter i en dosering på 5 til 20 ml/l
 • For rengjøring av kirurgiske instrumenter og tilbehør i vaske-desinfiserere.
 • For kirurgiske instrumenter og andre medisinske instrumenter som kan desinfiseres termisk med en dose på omtrent 3–5 ml/l.
 • For termolabil medisinsk utstyrsdose på omtrent 3–5 ml/l.
 • Dette produktet kan brukes uten nøytralisering når RO eller avmineralisert vann brukes til siste skylling.
 • Bruk en dose på omtrent 1 ml/l Sekumatic FNZ hvis det er nødvendig med nøytralisering.
 • For manuell rengjøring av gjenbrukbare medisinske instrumenter. Bruk en dose på 5–20 ml/l til manuell rengjøring.
 • For rengjøring av gjenbrukbare medisinske instrumenter i ultralydbad. Bruk en dose på omtrent 3–5 ml/l. Pass på at lokket på ultralydbadet er lukket under bruk.

 

 • Ikke-ioniske tensider, enzymer, glykoler og oppløselige midler
 • Tetthet (20 °C): 1,06 g/ml
 • pH-verdi (ufortynnet, 20 °C): omtrent 5,5
 • pH-verdi (fortynnet med 3–5 ml/l demineralisert vann, 20 °C): omtrent 5,0