Ecolab lanserer Smart Water Navigator for å hjelpe bedrifter med å forbedre vannkontroll

Gratis verktøy på nett hjelper bedrifter med å utjevne forskjellen mellom fastsetting og oppnåelse av bedriftsmål om å redusere vannbruk.

14. mars 2019
Ecolab Smart Water Navigator

ST. PAUL, Minnesota - (BUSINESS WIRE) - I dag lanserte Ecolab Inc., en global leder innen teknologi og tjenester for vann, hygiene og energi, Ecolab Smart Water Navigator, et gratis verktøy på nett for å hjelpe bedrifter verden over med å forbedre vannkontroll ved fasilitetene deres med tanke på økende vannmangel globalt.

I følge prognoser fra FN, skal verden oppleve et vannunderskudd på 40 prosent innen 2030 dersom ikke noe gjøres for å redusere globalt vannbruk. Industrien står for 20 prosent av all bruk av ferskvann globalt og mer enn 40 i industraliserte land, og bruken stiger i utviklingsland etter hvert som de industrialiseres.

«Enhver bedrift og hvert samfunn trenger vann», sier Ecolab Chairman og CEO Douglas M. Baker, Jr. «Det er så mye bedrifter kan gjøre nå, med tilgjengelig teknologi, for å bidra til at alle kommer til å ha det vannet de trenger i fremtiden. Derfor har vi utviklet dette verktøyet – for å bidra til å snu gode hensikter til handling.»

Flere og flere bedrifter har mål for vannreduksjon, men ofte mangler de verktøyene og ekspertisen som trengs for å oppnå dem. Smart Water Navigator, som er utviklet i samarbeid med Trucost, en del av S&P Global, og et rådgivende panel som består av bedrifter i privat sektor, bidrar til å utjevne denne forskjellen.

Smart Water Navigator er basert på en enkel evaluering på 13 spørsmål med innsikt fra ledende vannforvaltningeksperter. Den viser bedrifter hvordan de enkelte anleggene presterer sammenlignet med ledende praksis for vannkontroll i bransjen. Verktøyet plasserer hver fasilitet på en Water Maturity Curve, og skaper en bransje- og beliggenhetsspesifikk veiledning som foreslår praktiske handlingstrinn for å hjelpe en bedrift med å skape bærekraftig og «vannsmart» praksis og å flytte seg til det neste nivået på Water Maturity Curve.

Ved å bruke et selskapskontrollpanel, kan selskaper sortere sine fasiliteter etter variabler som beliggenhet, vannstress og utøvelse av vannkontroll. Dette gir dem mulighet til å prioritere spesifikke områder for investering i løsninger for vannsparing. En funksjon for referansemåling lar bedrifter evaluere hvordan de gjør det på vannmodenhetskurven sammenlignet med andre i samme bransje.

Vann eksisterer lokalt, og fordi hver beliggenhet og hvert nedbørsfelt er forskjellig, må selskapets vannforbruk håndterest ved hver enkel fasilitet. Men det er her handling for endring mangler, sier Emilio Tenuta, Ecolabs visepresident for selskapsbærekraft.

«Ambisiøse mål settes på øverste nivå i selskapet, men veldig ofte har ikke lederne for fasilitetene nødvendige verktøyer, ressurser og motivasjon til å oppfylle forventningene. Selskapers totale vannforbruk har siden 2011 falt med kun 10 prosent», sier Tenuta. «Smart Water Navigator hjelper bedrifter med å oppnå betraktelig vannsparing.»

Smart Water Navigator kan brukes av bedrifter i alle sektorer i økonomien, enten de driver én fasilitet eller hundrevis. Du finner verktøyet på www.smartwaternavigator.com.

Verktøyet bygger på Ecolabs grundige kunnskap om vannkontroll og er et tillegg til Water Risk Monetizer, et verktøy Ecolab lanserte i 2014 for å hjelpe bedrifter med å forstå verdien av vann – noe som ofte er betydelig høyere enn vannregningen – for bedriften.

I [#0]} hjalp Ecolab kundene sine på verdensbasis med å spare 171 millarder gallon med vann, noe som tilsvarer det årlige behovet for drikkevan for 590 millioner personer. Ecolab skal publisere tallene for vannsparing for 2018 på verdens vanndag den 22. mars.

Om Ecolab
Ecolab (NYSE: ECL) er en anerkjent partner for nesten tre millioner kundessteder. Selskapet er en leder globalt innen teknologi og tjenester for vann, hygiene og energi som beskytter folk og vitale ressurser. Med en årlig omsetning på 15 milliarder dollar og 49 000 medarbeidere, leverer selskapet omfattende løsninger og service på stedet for å fremme trygg mat, opprettholde rent miljø, optimalisere bruken av vann og energi og gi en bedre driftseffektivitet hos kundene innenfor markeder for mat, helsevesen, energi, kost og losji og industrien i over 170 land verden over. Besøk www.ecolab.com for flere nyheter og informasjon fra Ecolab.

Følg oss på Twitter @ecolab, Facebook facebook.com/ecolab, LinkedIn Ecolab eller Instagram Ecolab Inc.

(ECL-C)

Roman Blahoski
651-250-4385
MediaRelations@Ecolab.com

Mediekontakter

Kate Askew
Kommunikasjonsdirektør
Telefon: +41 78 655 3005 eller per e-post

For forespørsler som ikke er medierelatert,
ring +41 44 877 2000

Naazi Feizi
Kommunikasjonsdirektør, MEA-regionsjef
Telefon: +971 4 8146961 eller per e-post

For forespørsler som ikke er medierelatert,
ring +41 44 877 2000

SØRØST-ASIA
Eddnell Villena
Communications Manager
Telefon: +65 9823 8652
E-post: eddnell.villena@ecolab.com

KOREA
Abigail Lee
Communications Specialist
Telefon: +82 10 3338 5166
E-post: abigail.lee@ecolab.com

JAPAN
Miki Toyama
Communications Manager
Telefon: +81 70 3617 5593
E-post: miki.toyama@ecolab.com

AUSTRALIA/NEW ZEALAND
Carrie-Ann Jefferies
Senior kommunikasjonsspesialist
Telefon: +61 418 518 903
E-post: carrie-ann.jefferies@ecolab.com

Doris Qian
Corporate Communications Manager
Telefon: +8621 6183 2465 eller per e-post

For forespørsler som ikke er medierelatert,
ring +8621 6183 2500

Ecolabs mediekontakter

Telefon: +1 651 250 4724 eller via e-post

MEXICO
Alejandro González d’Hyver de las Deses
Communications Manager, Latin-Amerika
Telefon: +52 (55) 5001 2935 eller via e-post

BRASIL
Carolina Simonetti
Communications Manager, Brasil
Telefon: +55 11 2134 2649 eller via e-post