MATSIKKERHET FØRST
Anlegg i Storbritannia får HACCP-sertifisering

Vi samarbeidet med en av våre meierikunder i en nylig anleggsoppgradering, en milepæl i letingen vår etter å bidra til de høyeste standarder for matsikkerhet i bransjen.

31. januar 2019
Weavergate associates with banner on HACCP certification
Weavergate-teamet feirer HACCP-sertifiseringen sin.

Endring er en del av måten vi jobber på. Det kan motiveres av interne faktorer, men ofte er endringer drevet av kundene våre. Da en dansk melkeprodusent begynte å etterspørre membranrengjøringsmidler som oppfyller de nye matkvalitetsstandardene som er skissert av HAACP (Hazard Analysis and Critical Control Points) og ISO 22000, tok teamet på Weavergate-anlegget vårt i Storbritannia på seg utfordringen.

«Når du snakker om HACCP, er det fire forskjellige typer forurensningsrisikoer – fysisk, biologisk, kjemisk og allergisk», sier Paul O'Connor, anleggsleder på prosjektet.

 


«Vi trengte å fjerne risikoen for potensiell krysskontaminering. Det resulterte i en fullstendig gjennomgang av designet på våre prosesser for blanding og embalering.»


Paul O'Connor
Anleggsleder på prosjektet

 

Weavergate forsyner kunder med produktene de bruker for rengjøring av membranene som brukes i produksjonsanleggene deres. Sertifiseringsprosessen krevde at anlegget foretok mange endringer for å oppfylle de strenge standardene for hygiene og sikkerhet. De måtte for eksempel fysisk øke høyden på utstyr og rør for å gjøre rengjøringen enklere. De måtte også endre mye utstyr for å forhindre eventuell produktlekkasje. Til tross for disse endringene, fortsatte Weavergate-anlegget å oppfylle produksjonskravene og opprettholde sin sikkerhetsstandard i to år uten en registrert ulykke.

Disse sertifiseringene viser at kundene våre kan ha full tillit til både produktene våre og hvordan vi produserer dem. Revisoren som besøkte stedet sa at teamet hadde utført «mirakler i løpet av måneder» og priset Ecolab som en leder i bransjen.

«Det er alltid lærdom å ta og tidsfristen var veldig stram, men jeg er ekstatisk over innsatsen teamet gjorde for å få oss til dette punktet», sa Paul.

De nye standardene våre er nå en del av et Ecolab-program for å øke matsikkerhet og effektivitet for kundene våre. Som følge av suksessen til Weavergate er flere av de andre anleggene våre på vei til å motta samme HACCP-sertifisering som hever standarden på operasjonene og kundene våre.

Mediekontakter

Kate Askew
Kommunikasjonsdirektør
Telefon: +41 78 655 3005 eller per e-post

For forespørsler som ikke er medierelatert,
ring +41 44 877 2000

Naazi Feizi
Kommunikasjonsdirektør, MEA-regionsjef
Telefon: +971 4 8146961 eller per e-post

For forespørsler som ikke er medierelatert,
ring +41 44 877 2000

SØRØST-ASIA
Eddnell Villena
Communications Manager
Telefon: +65 9823 8652
E-post: eddnell.villena@ecolab.com

KOREA
Abigail Lee
Communications Specialist
Telefon: +82 10 3338 5166
E-post: abigail.lee@ecolab.com

JAPAN
Miki Toyama
Communications Manager
Telefon: +81 70 3617 5593
E-post: miki.toyama@ecolab.com

AUSTRALIA/NEW ZEALAND
Carrie-Ann Jefferies
Senior kommunikasjonsspesialist
Telefon: +61 418 518 903
E-post: carrie-ann.jefferies@ecolab.com

Doris Qian
Corporate Communications Manager
Telefon: +8621 6183 2465 eller per e-post

For forespørsler som ikke er medierelatert,
ring +8621 6183 2500

Ecolabs mediekontakter

Telefon: +1 651 250 4724 eller via e-post

MEXICO
Alejandro González d’Hyver de las Deses
Communications Manager, Latin-Amerika
Telefon: +52 (55) 5001 2935 eller via e-post

BRASIL
Carolina Simonetti
Communications Manager, Brasil
Telefon: +55 11 2134 2649 eller via e-post