1. Nalco Water – hjem
  2. Bærekraftsoversikt
  3. Sertifiseringer og overholdelse

Sertifisering og etterlevelse

Ecolab Nalco Water forplikter seg til å oppfylle kundekrav og kontinuerlig forbedre oss slik at vi kan gi enestående kundetilfredshet. Vi identifiserer, analyserer og evaluerer juridiske, forretningsmessige og kundebaserte krav for å oppfylle denne forpliktelsen. Vi legger også ned samme grad av innsats for å oppfylle frivillige løfter.

Regulatorisk etterlevelse

Ecolab og Nalco Water etterfølger alle relevante nasjonale og internasjonal standarder, herunder:

ISO 9001 – kvalitetsstyring

Denne sertifiseringen demonstrerer at Nalco Champions produksjon, kvalitetskontroll av produktutvikling og kvalitetsstyringsarbeid som er sertifisert i henhold til ISO 9001-standarder.

ISO 14001 – miljøforvaltning

Denne sertifiseringen demonstrer Nalco Champions etterlevelse av miljøvernlover og -forskrifter samt kundekrav.

Responsible Care® 14001 (RC14001®)

Denne sertifiseringen demonstrerer Nalco Champions satsning på helse, miljø og sikkerhet.

OHSAS 18001 – forvaltning av arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Denne sertifiseringen demonstrerer at Nalco Champions evne til å administrere risikoer og forbedre ytelsen.

EN ISO 13485:2016 Medisinsk utstyr

Disse sertifikatene demonstrer Ecolabs satsning for produsentene av medisinsk utstyr.

Image15
REACH

Vi passer på at produktene våre er i samsvar med alle offentlige forskrifter og forordninger, herunder REACH (registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner for kjemikalier). Vi hjelper kundene våre med å forstå REACH-forpliktelsene sine og arbeider med leverandørene våre for å oppfylle REACH-kravene.