1. Nalco Water – hjem
  2. Bærekraftsoversikt

Tilnærmingen vår til bærekraft

Hos Ecolab er bærekraft en integrert del av alt vi gjør. Gjennom teknologi, informasjon, service og opplæring på stedet hjelper vi selskaper verden over med å oppnå enestående forretningsresultater kombinert med positiv miljømessig og sosial innvirkning. Arbeidet vi gjør, er viktig, og måten vi gjør det på, er viktig for våre medarbeidere, kunder og lokalsamfunn.

Det er grunnen til at vi gjør virksomheter verden over i stand til å gjøre mer på bedre vis. Vi fokuserer hver dag på å finne nye løsninger for å fremme matsikkerhet, opprettholde rene og sikre miljøer, optimalisere vann- og energibruk og forbedre driftsmessig effektivitet og bærekraft for kunder. Ekspertisen vår hjelper kundene våre med å bli mindre avhengig av begrensede naturressurser og oppnå best resultat med minst mulige kostnader. Innenfor anleggene våre arbeider vi med å redusere vannforbruk, karbonutslipp og avfallstrøm samt støtte opp om en sikker, mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke.

Mye avhenger av bransjen vårs evne til å være standhatig – oppfylle folks behov mens folkhelsen beskyttes og naturressurser vernes. Beslutningene vi fatter i dette tiåret er kritiske for å muliggjøre et bærekraftig levevis. Det globale teamet vårt vier seg til å hjelpe kundene våre med å lykkes og ha en positiv innvirkning på verden.

Bærekraftig, kompetent og effektiv drift, samt produkter er avgjørende for å beskytte mennesker og vitale naturressurser. Idet vi globalt øker rengjørings- og desinfiseringsprosessene for å bekjempe risikoen for COVID-19, forblir det ytterst viktig å bruke effektive og bærekraftige produkter. Finn ut mer om Ecolabs kriterier for betydningsfulle innvirkninger for å vurdere produktets bærekraft, eller kontakt Ecolabs representant for å forstå hvordan programmet deres passer til disse kriteriene.

 

_