1. Nalco Champion – hjem
  2. Sikkerhet og bærekraft

SIKKERHET OG BÆREKRAFT

Noe av det vi prioriterer høyest, er å beskytte helse og sikkerhet for medarbeiderne, kundene, lokalsamfunnene våre og miljøet. Vi har en holistisk holdning til den miljømessige, økonomiske og sosiale virknigen av det vi tilbyr, og vi vurderer hvordan hver av dem øker effektiviteten, begrenser bruken av naturressursene og gjør sikkerheten bedre. Bærekraftstrategien vår fokuserer på den innovasjonen og de tjenestene og resultatene vi tilbyr, fordi den største virkningen vi har, er i form av de utrolige besparelsene løsningene våre gir.

Ecolabs satsing på nullmålet

Fra nullmålløftet til de personaliserte nullmålsplakatene prioriterer hele Ecolab-familien sikkerheten først, hver dag, i bestrebelsene mot nullmålet.

Time for time, mil etter mil
Vi etterlever nullmålet.

Vi arbeider kontinuerlig med å finjustere sikkerhetsprosessene og -programmene og gir medarbeiderne våre den informasjonen og de ressursene de trenger for å oppnå sikker drift. I tillegg gjennomfører alle medarbeiderne i Nalco Champion en intern HMS-orientering med offentlige tilsynsorganer.

300

Globale sikkerhetsforkjempere

17

Millioner arbeidstimer

139

Millioner av kilometer kjørt

3250

Fullførte føreropplæringer