Retningslinjer for kunderetur

  1. Nalco Champion – hjem
  2. Personvernerklæring for medarbeidere

Ecolab setter pris på alle sine kunder, og vår forpliktelse til produktkvalitet og overlegen service støttes av rettferdige og rimelige returregler som best retter seg mot kundens bekymringer og styrer kostnader, sikkerhet for returforsyningskjeden og overholdelse av gjeldende forskrifter.

 

Disse retningslinjene for kunderetur gjelder for alle kundene våre basert på region eller land og effektive datoer i nedenstående dokumenter og erstatter alle tidligere retningslinjer for retur og setter dem ut av kraft. Ecolab forbeholder seg retten til å oppdatere og endre alle disse retningslinjene eller deler av dem uten forvarsel.

 

I forbindelse med disse retningslinjene er en kunde definert som enhver part som Ecolab sender produkter eller utstyr til. Dette inkluderer ikke de tilfellene da Ecolab distributørpartnere sender produkter eller utstyr direkte til kundene. Et produkt består av noe Ecolab selger og inkluderer ikke tjenester. Returer er gjenstand for en standardavgift for etterfylling av lager med mindre dette skyldes en feil fra Ecolabs side.

 

Kundene kan kontakte sin Ecolab-salgsrepresentant eller Ecolabs kundeservice med spørsmål relatert til disse retningslinjene.

 

FPO 550x310
OVERSKRIFT FOR EGENSKAPEROVERSIKT

Overskrift for egenskaperoversikt

OVERSKIFT FOR TO KOLONNERS EGENSKAPEROVERSIKT

FPO 550x310
OVERSKRIFT FOR EGENSKAPEROVERSIKT

Tekst for egenskaperoversikt

FPO 550x310
OVERSKRIFT FOR EGENSKAPEROVERSIKT

Tekst for seksjon

OVERSKRIFT FOR TRE KOLONNERS EGENSKPAEROVERSIKT

FPO 550x310
OVERSKRIFT FOR EGENSKAPEROVERSIKT

Tekst for seksjon

FPO 550x310
OVERSKRIFT FOR EGENSKAPEROVERSIKT

Tekst for seksjon

FPO 550x310
OVERSKRIFT FOR EGENSKAPEROVERSIKT

Overskrift for egenskaperoversikt