1. Nalco Champion – hjem
  2. Bransjer vi dekker
DEPENDABLEPROBLEMSOLVERSPARTNERSjpg

Ledende teknologi, essensiell ekspertise, rekkevidde uten sidestykke

Vi er Nalco Champion, et Ecolab-selskap. Vi lager prognose, diagnostiserer og løser vanskelige utfordringer i alle deler av den oppstrøms, midtstrøms og nedstrøms verdikjeden for olje og gass. Fra reservoar til raffineri tilbyr vi kjemiske løsninger og tjenester i felten med bransjens mest omfattende, optimaliserte og teknisk avanserte spesialiserte produktportefølje over hele verden.

Bransjer vi dekker

Nalco Champion Oil & Gas Midstream
Midtstrøms olje og gass

Det NACE-akredditerte, OQ-sertifiserte rørledningspersonellet vårt forplikter seg til å hjelpe kundene våre med å opprettholde integriteten til midtstrøms olje- og gassinfrastrukturen.

Vi tilbyr støtte for ressursintegritet til over 16 000 km rørledninger for kunder over hele Nord-Amerika med dedikert personell, utstyr og teknologi. Vi utfører modellering for gass- og væskestrøm, korrosjon, hydrater og GIS-kartlegging før iiverksetting av de nødvendige løsningene, inkludert hydrotesting og beising.

 Markeder vi betjener

  • gassbehandling
  • rørledninger
Nalco Champion Energy Exploration & Production
Energileting og -produksjon

Vi leverer trygge, bærekraftige kjemiprogrammer og -tjenester som bidrar til å maksimere produksjonen, optimalisere vannbruken og løse avanserte utfordringer på verdens mest krevende energiutvinningssteder.

Det er kritisk for suksessen til kundene våre å opprettholde ressursintegriteten, sikre uavbrutt flyt, best mulig produksjon og vannkontroll. Gjennom livssykluspartnerskap løser vi utfordringer som påvirker produksjonen og lønnsomheten av en ressurs.

Markeder vi betjener

  • konvensjonell produksjon
  • dypvanns og ultradypvanns
  • tungolje
  • oljesand
  • oljeskifer
  • arktisk

 


En ansvarlig tilnærming

Vi har som mål å være en ansvarlig forvalter av ressurser og prosesser som kreves for å utføre virksomheten vår. Våre globale retningslinjer for bærekraft, helse, miljø og sikkerhet samsvarer med alle innenlandske og utenlandske forskrifter og gjenspeiler satsingen vår på de ansatte, kundene og lokalsamfunnene våre verden over.