1. Nalco Champion – hjem
  2. Kompetanse og innovasjon

Kompetanse og innovasjon

Olje- og gassindustrien forvandles med vår banebrytende teknologi og nyskapende programmer, kombinert med erfaringen og forutseenheten til bransjens beste forskere. Våre medarbeidere gjør funn som bidrar til bedre produktivitet, samtidig som driftskostnadene reduseres på tvers av oppstrøms-, midtstrøms- og nedstrømsfasen i olje- og gassverdikjeden. Vi er der du trenger oss, når du trenger oss. Vi hjelper olje- og gasselskapene med å utvinne mer energi med bruk av færre ressurser.

Våre globale FoU-muligheter

Nalco Champions FoU-muligheter gjør det mulig å utvikle løsninger og tjenester som forutsier, forebygger og løser utfordringene under hele livssyklusen til olje og gass.

Image5
Indeksering for innovasjon

Nalco Champion utvikler hele tiden produktene sine, hvor de skyver på grensene for forskning, utvikling og teknologi. Vitalitetsindeksen er god – og våre driftsresultater er enda mer imponerende.

Image6
Sikkerheten settes alltid først

Vår FoU-innsats reduserer kompleksiteten, effektiviserer logistikken og forbedrer miljøkarakterer for ingangsettings- og boringsoperasjoner, produksjonen på oljefeltene og raffineringen, drivstoffadditiver og petrokjemiske prosesser.

Formålstjenlig, proaktiv FoU

Nalco Champions kjemiske og mekaniske utvikling er både praktisk og forebyggende –
den tar for seg dagens utfordringer og forutse morgendagens løsninger.

1000

Aktive industripatenter

450

FoU-partnere over hele verden

10

Teknologisentre over hele verden

1600

Forskere innen FoU