OM NALCO CHAMPION

Vi er Nalco Champion, et Ecolab-selskap. Vi løser energiutfordringer og bidrar til å forbedrer produktiviteten i hver del av olje- og gassverdikjeden oppstrøms, midtstrøms og nedstrøms, mens vi samtidig reduserer driftskostnadene. Med en enestående global rekkevidde tilbyr vi ledende teknologi, essensiell ekspertise og en kompromissløs satsing på helse, miljø og sikkerhet i alt vi gjør, overalt hvor dere enn trenger oss.

VI ER ET ECOLAB-SELSKAP

4OurVision
Visjonen vår
Vi bestreber oss på å være en global leder innenfor teknologi og tjenester for vann, hygiene og energi. Vi tilbyr og beskytter det som er livsviktig.
5PurposeandValues
Målene og verdiene våre
Vi er forent i vårt viktige formål, våre verdier og vår ubegrenset oppfinnsomhet, som hjelper oss med å løse kundenes problemer.
Mer
6CorporateResponsibility
Bedriftsansvar
Bedriftsansvar er kjernen i formålet til Ecolab. Vi gjør verden renere, tryggere og sunnere, beskytter folk og vitale ressurser.
Mer

Der du trenger oss,
når du trenger oss.

Vi leverer fokusert, lokal kjemisk ekspertise og støtte med merverdi til olje- og gassbransjene, raffineriene og petrokjemiske virksomhetene oppstrøms og midtstrøms. Med den globale infrastrukturen vår er vi i stand til å levere slik ekspertise og støtte overalt hvor den behøves.

tittel

OM NALCO CHAMPION

7000+

Medarbeidere

4000

Salgs- og serviceteknikere

1800

Forsyningskjedespesialister

170

Betjente land

Gjør forsyningene sikre

Vi er en verdensomspennende leverandør av spesialkjemikalier, mellomprodukter i produksjonen, konsentrater og ferdige produkter – mer enn 125 millioner tonn kjemikalier. Gjennom globale produksjonssentre avveier vi kapasiteten og reduserer risikoen. Vi forsyner også mellomprodukter til regionale blandings- og distribusjonsanlegg for å bringe produksjonen nærmere virksomheten deres. Den globale forsyningskjeden vår inkluderer 1800 fagfolk som er innstilt og forpliktet til å sørge for leverings- og forsyningssikkerhet.

8WorldClassExperience
Erfaring i verdensklasse hver eneste gang

Vi må levere verdi ved hver samhandling, verden over for å kunne være selskapet dere ønsker. Forpliktelsen vår til dere går over generasjoner og strekker seg ut over livssyklusen på ethvert aktivum inn i fremtidige virksomheter og innovasjoner.

Mer
9NCSuppliers
Leverandørpartnerne til Nalco Champion

Vi driver en rettferdig og etisk forretningsvirksomhet, respekterer menneskerettighetene, overholder lovene og forordningene og følger strenge etiske retningslinjer. Vi har de samme forventningene til leverandørene våre.

Mer

VI ER OPPTATT AV LOKALSAMFUNNENE VÅRE

465x310Philippines
Frivillig innsats
Medarbeidere og pensjonerte går sammen om å støtte lokale, regionale og globale organisasjoner som er forpliktet på å gjøre verden vår bedre.
Mer
teamphoto2
Innsats fra medarbeiderne
Vi arbeider med å forbedre tilværelsen i 16 amerikanske lokalsamfunn gjennom innsatsen fra våre medarbeidere.
Mer
OakSeedling_413x310
Søk om stipend
Stipender fra Ecolab Foundation støtter ungdom og utdanning, samfunns- og lokalsamfunnsutvikling, miljø og vern og kunst og kultur.
Mer