Taking Energy Further™

Nalco Champion, et Ecolab-selskap, leverer trygge, bærekraftige kjemiprogrammer og tjenester til oppstrøms og midtstrøms olje- og gassindustri. Gjennom problemløsing på stedet og bruk av nyskapende teknologi leverer vi bærekraftige løsninger for å løse komplekse utfordringer på verdens mest krevende energiutvinningssteder.

1LeadingTechnology
Ledende teknologi

En omfattende portefølje av bransjeledende produkter og anvendelsesteknologier

2EssentialExpertise
Essensiell ekspertise

Ressurssterke med ekspertise som bidrar til å løse verdens energibehov

3UnmatchedReach
Rekkevidde uten sidestykke

Global rekkevidde uten sidestykke gir enestående personlig levert service

Der du trenger oss,
når du trenger oss.

Vi leverer fokusert, lokal verdiskapende kjemisk ekspertise og støtte til oppstrøms og midtstrøms olje- og gassindustri. Med den globale infrastrukturen vår er vi i stand til å levere slik ekspertise og støtte overalt hvor den behøves.

tittel

Om Nalco Champion

8000

Medarbeidere

4000

Salgs- og serviceteknikere

1800

Forsyningskjedespesialister

160

Betjente land

SIKKERHET OG BÆREKRAFT

Vi er en null skade-organisasjon som satser på å oppnå null ulykker, null uhell og null utslipp til miljøet. Det å beskytte miljøet og helsen og sikkerheten til våre ansatte, kunder og lokalsamfunnene der vi bor og jobber, har høyeste prioritet hos oss.

KOMPETANSE OG INNOVASJON

Etter hvert som energibransjen har virksomhet på stadig mer krevende og ukonvensjonelle globale utvinningssteder, løser Nalco Champion de største utfordringene. Det globale nettverket vårt av tekniske FoU-ressurser samt erfaringen og fremsyntheten til de beste forskerne og vitenskapsfolkene forvandler olje- og gassbransjen.