Webinar om Betydningen av næringsmiddelsikkerhet

Elementene i god hygienepraksis for næringsmiddelsikkerhet

23. juni, 2017 – Hygiene og renhold er viktigere for kunder ved valg av restaurant enn utvalg av matretter på menyen, valuta for pengene, service og beliggenhet*. 

En studie fra det tyske instituttet for risikovurdering (Bundesinstitut für Risikobewertung)** indikerer at krysskontaminering, utilstrekkelig nedkjøling og matforurensning via infiserte hender, bidro til over halvparten av rapporterte utbrudd. De fleste utbrudd er forårsaket av mange faktorer som samlet sett fører til sykdom. 

Ved drift av matserveringssteder, er god hygienepraksis for næringsmiddelsikkerhet et kritisk punkt for firmaets drift og rykte. Næringsmiddelsikkerhet handler om mye mer enn håndhygiene.

Dette webinaret vil gå igjennom nøkkelelementene i god hygienepraksis for næringsmiddelsikkerhet, og vil hjelpe deg til å gjøre dem til en del av arbeidskulturen slik at dine ansatte og kunder er trygge.

NÅR: Tirsdag, 18. juli, 14:00 GMT/ 15:00 CET en time inkludert tid til spørsmål og svar

HVA: Betydningen av næringsmiddelsikkerhet: Elementene i god hygienepraksis for næringsmiddelsikkerhet

HVEM: Dr. Ruth Petran, VP Food Safety and Public Health Ecolab

INNHOLD: Dette webinaret vil skissere hvilke faktorer som kan bidra til matbårne sykdommer, potensiell påvirkning på merkevaren din, og hvordan man verner sine ansatte og gjester i driften. Du vil også få mulighet til å stille spørsmål under spørsmål og svar sekvensen

All kommunikasjon på webinaret vil foregå på engelsk! Det koster ingenting å delta på webinaret, men du må huske å registrere deg på forhånd. Det er begrenset plasser tilgjengelig, klikk her for påmelding. Hjertelig velkommen til webinar! 

Selv om du ikke har anledning til å delta på seminartidspunktet, registrer deg gjerne uansett. Da vil du automatisk motta et opptak av webinaret i etterkant.

For mer informasjon kan du gå inn på: http://en-uk.ecolab.com/events/food-safety-webinar

*studie utført i Storbritannia av Peach Brand Track, Demographix/Toluna, november 2011. (Utvalg på 5 000).

**http://www.bfr.bund.de/cm/343/an-krankheitsausbruechen-beteiligte-lebensmittel-in-deutschland-im-jahr-2014.pdf 

 

Om Ecolab

Som en pålitelig partner for mer enn en million kunder, er Ecolab (ECL) en global leder innen vann, hygiene- og energiteknologi, samt serviceytelser som beskytter mennesker og vitale ressurser. Med et salg i 2016 på 13 milliarder dollar og 48 000 ansatte, leverer Ecolab omfattende løsninger og service til kundene for å sikre trygge næringsmidler, opprettholde rene omgivelser, optimalisere vann- og energiforbruk, samt forbedre driftseffektiviteten for kunder innen mat-, helse-, overnattings-, industriell og energisektor i mer enn 170 land i hele verden. For flere nyheter og informasjon fra Ecolab, besøk oss på www.ecolab.no.

Følg oss på Twitter @ecolab eller Facebook på facebook.com/ecolab.

Spørsmål kan rettes Gaëlle Petit på:

gaelle.petit(at)ecolab.comBack to Top