Tips for å hindre influensa på arbeidsplassen og hjemme av: Dr. John Hanlin, Vice President Global Public Health, Ecolab

Tenker du at influensa ikke er så farlig? Tenk på ny. Sesongbetont influensa er en alvorlig og smittsom luftveisinfeksjon, vanligvis overført fra en smittet person til en annen, eller via kontakt med overflater som er kontaminert med influensavirus. Typiske symptomer på influensa kan være feber, hoste, sår hals, rennende eller tett nese, smerter i muskler eller kroppen, hodepine og utmattelse. Innvirkningen på folkehelse og næringsvirksomhet på grunn av influensa kan være betydelig.

I Europa er det ny influensasesong hver vinter som varer fra november til april. Høysesongen for influensaen i Europa, 2017/2018, var fra midten av desember til midten av mars. Innvirkningen av influensasesongen kan variere fra år til år. Siden årets influensasesong nærmer seg, er det på tide for familier og næringsvirksomhetene til å gjøre forebyggende tiltak mot influensa.

Selvom man ikke kan komme med spådommer om hvordan kommende (2018/2019) influensasesong vil utarte seg, vet vi at mellom 10 og 30 prosent av Europas befolkning blir syke hvert år. Hundrevis av mennesker legges inn på sykehus og mellom 15 000 – 70 000 europeere dør hvert år på grunn av influensa og komplikasjoner som følge av influensa. Gamler mennesker, små barn og de som har kroniske lidelser, er mest utsatt, men det innebærer risiko for alle. Antallet som dør på grunn av influensa henger sammen med alvorligheten av influensaepedmien.

Influensa har også betydelig innvirkning på arbeidslivet. Redusert bemanning, produktivitet og tap av produksjon i tillegg til kostnader på helse- og velferdsordninger er betydelige. Heldigvis er det flere tiltak næringslivet og familier kan gjøre for å redusere influensarisikoen. Her er våre tips for å hindre spredning av influensa:

Vak hendene regelmessig

God håndhygiene/ håndvask er vesentlig for å hindre influensa-kontaminering. God håndvask hjelper til å fjerne de fleste bakterier, virus og andre patogener, slik at de ikke spres til andre. Følgende anbefales:

  • Vask hender nøye med såpe og vann.
  • Tørk hender med engangsservietter etter vask med såpe og vann. Håndvask inkludert håndtørk bør vare i minst 40-60 sekunder hver gang.
  • Alkoholbasert hånddesinfeksjon reduserer mengde influensavirus på kontaminerte hender. Hvis håndvask ikke er mulig, er alkoholbasert hånddesinfeksjon et alternativ.

Unngå syke og hold deg hjemme om du er syk selv

Et influensavirus kan føres videre fra et menneske som er smittet til et annet. Om man er smittet med influensavirus er man smittsom minst en dag før symptomer oppstår, og opp til syv dager etter første symptom. Man kan redusere risikoen av virusoverføring ved å holde avstand til syke og å holde seg hjemme hvis man er syk selv.

Rene og desinfiserte overflater

Influensaviruset kan overleve opp til 48 timer på rustfritt stål og på plastikk overflater, og opp til 12 timer på kluter, papir og tøy. Gode rengjørings- og desinfeskjonsrutiner kan minimalisere sjansen for at individer blir smittet av viruset via en kontaminert overflate. For å rengjøre, desinfisere og verne dine omgivelser:

  • Rengjør synlig smuss fra overflater før desinfeksjon. Rengjør og desinfiser fra topp til bunn og fra renest til skitnest.
  • Dekk hele flaten med en desinfeksjon som har dokumentert effekt på influensa A og følg instruksjon på produktetiketten.
  • Desinfiser regelmessig på håndkontaktflater, inkludert bord, stoler, lysbrytere, dørhåndtak og baderomsfasiliteter.
  • Pass ekstra godt på håndkontaktflater i områder der det lages mat, på baderom/ toalett, inkludert lysbryter, spring, toalettnedtrekksknapp, dørhåndtak og rekkverk.

Ta influensavaksine

Å ta influensavaksine og virusdrepende medisin som foreskrevet, er to anbefalte måter å redusere og å hindre spredning av influensavirus i følge helsemyndighetene. Influensavaksine er en av de mest effektive former for vern mot influensa.

Dekk munnen og nesen ved nysing

Hosting og nysing inn i albuen eller i en serviett hjelper til å verne andre. Hvis man er smittet med influensa og ikke dekker nesen eller munnen, kan en person, eller personer, innen to meters avstand bli smittet av deg. 

Vask dekketøyet ditt godt

Bestikk, glass og annet oppvaskgods bør enten vaskes godt i en oppvaskmaskin eller for hånd med vann og et godt håndoppvaskmiddel.

 

For mer informasjon om hvordan Ecolab kan hjelpe deg og din virksomhet mot sesongens influensa, besøk vår UK webpage.

-----------------------------------------------------------

Kilder:

ECDC. Factsheet about seasonal influenza. Hentet fra https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet 

ECDC. Personal protective measures (non-pharmaceutical) for reducing the risk of acquiring or transmitting human influenza. Hentet fra https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/prevention-and-control/personal-protective-measures 

CDC. How To Clean and Disinfect Schools To Help Slow the Spread of Flu. Hentet fra https://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm 

CDC. Preventative steps. Hentet fra https://www.cdc.gov/flu/consumer/prevention.htm 

-----------------------------------------------------------

Om Dr. John Hanlin

Dr. John Hanlins hovedekspertise på folkehelse og matsikkerhet legger grunnlaget for hvordan Ecolab jobber mot forebygging av smittsom sykdom og kontamineringskontroll, og legger grunnlaget for firmaets strategi opp mot folkehelse.

-----------------------------------------------------------

Kontakt:

Tori Rivers
victoria.rivers(at)ecolab.comBack to Top