Gratis webinar om influensa

Ecolabs gratis webinar om influensa avholdes 6. november 2017 og starter kl.1500

Hvis du tror at influensa ikke er noe stort problem, tar du feil. Influensa er en smittsom luftveisinfeksjon som vanligvis overføres ved kontakt mellom mennesker. Symptomer er feber og luftveisproblemer. Årlig smittes omtrent 10-30 % av Europas befolkning av infuensa. Dette fører til økt sykefravær, tapt fortjeneste og senker produktiviteten. I tillegg fører det til økt press på kostnader og tilbud innen helse- og sosialtjenester*.

Ecolabs gratis webinar om influensa avholdes 6. november 2017 og starter kl. 15.00. Webinaret hjeper deg til å forberede deg til årets influensasesong, og gir deg informasjon om forebyggende virkemidler for å redusere smitterisiko blant dine ansatte og gjester. All kommunikasjon på webinaret "Seasonal flu" vil foregå på engelsk.

Det koster ingenting å delta på webinaret, men du må registrere deg på forhånd. Selv om du ikke har anledning til å delta på webinaret, kan du registrere deg på denne linken:

http://en-uk.ecolab.com/events/eu-flu-prevention-webinar

Da vil du automatisk motta et opptak av webinaret i etterkant.

*http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx

 Back to Top