Vannbehandling

Vann er en av de viktigste og mest verdifulle naturressursene i næringsmiddelindustrien. Vann er en ingrediens, et prosesshjelpemiddel og en nyttevare. Vannets egenskaper påvirker sluttproduktets kvalitet, anleggets effektivitet og til syvende og sist produktsikkerheten. Vannkvaliteten har dermed direkte innvirkning på merkevareverdien.

Vann er ikke bare en kritisk faktor i prosesseffektivitet, men en stadig knappere ressurs. Ecolab har derfor brukt sin kunnskap til å utvikle et omfattende utvalg av støtteprogrammer med hensyn til kvalitet og kostnadsstyring. Med vår erfaring og våre skreddersydde programmer kan vi bistå med optimale rengjørings- og hygieneløsninger i verdensklassen. Våre vannbehandlingsløsninger kombinerer spesialutviklede produkter med utstyr og tilleggstjenester for å imøtekomme kundenes behov.

Back to Top