Rengjøring på stedet (CIP)

En del utstyr i næringsmiddelindustrien krever at rengjøringen blir foretatt på stedet. Det vil si at utstyret ikke skal demonteres. Til dette benyttes CIP-rengjøring. Økte vann- og energikostnader og mer krevende produksjonsplaner har imidlertid ført til at vi må vurdere effektiviteten av disse prosedyrene på nytt. Stadig flere kunder krever metoder som reduserer forbruket og minimaliserer nedetiden, samtidig som produktiviteten skal økes.

Ecolabs ekspertise på dette området er unik. Vårt nye spesialprogram kombinerer CIP-diagnose med optimaliseringsverktøy i verdensklasse. Nye og bedre kjemiske metoder gir håndfaste fordeler i forhold til tradisjonelle rengjøringsmidler, og i mange tilfeller en høyere rengjøringsstandard med et mye lavere energiforbruk.

Back to Top