God og stabil melkekvalitet avhenger av kvaliteten på de daglige rengjørings- og hygieneprosedyrene. Og landbruksutstyr som fôringssystemer og -linjer, tanker og kjøretøyer, er smittebærere som føres inn på og spres på gården. De er vanligvis vanskelig å rengjøre, og krever ekspertløsninger.

Ecolab tilbyr en lang rekke rengjørings- og desinfeksjonsmidler av høy kvalitet for utstyr, som er rettet mot de mange ulike behovene for utstyrshygiene over hele verden. Vår produktportefølje inneholder flytende og faste produkter samt innovative løsninger som reduserer vann- og energibehov og eliminerer bruk av fosfater og nitrater.

Back to Top