Personlig hygiene

I næringsindustrien har matsikkerheten høyeste prioritet. Da personlig hygiene er avgjørende for en optimal matsikkerhet er dette ekstremt viktig. Med tanke på fysisk berøring av mat er dette kanskje det mest kritiske punktet i en matvareproduksjon. Overføring av bakterier fra mennesker er den vanligste formen for krysskontaminasjon.

For å oppfylle kravene til de ulike produksjonsmiljøer tilbyr Ecolab effektive hygienesluser som kombinerer håndvask, desinfeksjon og sko-/ støvelrengjøring. I tillegg tilbyr vi veggdispensere for korrekt dosering av håndhygieneprodukter.

Vårt program til personlig hygiene fyller kravene som stilles til matsikkerheten i aller høyeste grad. Vi analyserer, konsulterer, presenterer og leverer. Våre program er spesialdesignet av fagfolk for fagfolk og omfatter det største utvalget av bruksområder i bransjen. Med Ecolab som partner har du tilgang til en kombinasjon av utprøvd teknologi, produkter og unik ekspertise, spesielt utviklet til næringsmiddelindustrien.

Back to Top