Overflatehygiene

Matproduksjon innebærer betydelige utfordringer som bl.a. omfatter en rekke forskjellige prosesser og utstyr. Etter produksjon må utstyr og overflater rengjøres og desinfiseres før produksjonen igjen kan starte. Dette gjøres vanligvis med et lavtrykksskumanlegg og ved bruk av riktige rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

Suksess avhenger imidlertid av en optimal kombinasjon av sammensatte produkter og riktig rengjøringsutstyr som fungerer sammen i en hygieneprosess.

Det er nettopp denne kombinasjonen som har dannet grunnlag for Ecolab sitt rykte som den ledende på markedet. Våre metoder omfatter identifikasjon av avvik, personlig hygiene og tilgangskontroll, nyskapende utstyr og kjemikalier. I tillegg har vi et unikt håndteringssystem som sporer og rapporterer alle avvik på et anlegg eller ute i hele bedriften – en kombinasjon som garanterer høyest mulig hygienestandard og produksjonseffektivitet.

Back to Top