Når faren for å bli utsatt for smittestoffer skal minimaliseres, må man ha god miljøstyring, god bygningshygiene og streng kontroll med mulige smittebærere som mennesker, kjøretøy og utstyr.

Ecolab har en lang rekke desinfeksjonsprodukter for å kontrollere overføringen av sykdommer og minimalisere krysskontaminasjonen i landbruksomgivelsene.

Desinfeksjonseffektiviteten, det siste trinnet i et hygieneprogram, avhenger av flere variabler:

  • effektiviteten til de foregående trinnene i rengjøringsprogrammet
  • metoden og effektiviteten for produktpåføringen
  • valg av desinfeksjonsmiddel
  • aktivitetene på anlegget etter desinfiseringen, som kan føre til rekontaminering

Back to Top