Ecolab har en rekke desinfeksjonsprodukter som dekker alle bruksområder som bl.a. CIP, COP og manuell påføring i næringsmiddelindustrien. Våre produkter oppfyller nasjonale og internasjonale regelverk og er registrert hos instanser som DEFRA, samt hos forhandler- og industribaserte autorisasjonssystemer.

Desinfeksjon av overflater er et viktig steg innenfor god hygienepraksis (GHP). Bruk og påføring av desinfeksjonsmidler kontrolleres av en rekke spesifikke lovreguleringer som biocidal-produktforskriftene (BPR) og en rekke bransjekrav som det britiske forhandlerkonsortiums globale matstandard v. 5.

Desinfeksjonseffektivitet, som er det siste trinnet i et hygieneprogram, avhenger av flere variabler:

  • effektiviteten av foregående rengjøringstrinn
  • metoden for påføring av produkt
  • valg av desinfeksjonsmiddel
  • aktivitet på anlegget etter desinfiseringen (rekontaminering)
Back to Top