Overflatedesinfeksjon

Ecolab utvikler, fremstiller og markedsfører en lang rekke desinfeksjonsprodukter som bidrar til å sikre høyest mulig standarder for overflatehygiene til mat- og drikkevareforedling, sykehus og helsetjenesteforetak, kommersielle kjøkken og på hurtigmat/ gatekjøkken samt innenfor landbrukssektoren.

Ecolab forplikter seg til en løpende innovasjon på dette viktige området og overholder registreringskravene for de kommende biocidproduktreglene (BPR) og REACH-reglene. I tillegg vil vi fortsette å generere interne og uavhengige data om effektiviteten til våre produkter mot spesifikke organismer som er relevant for kundenes prosesser.

Desinfeksjon er et svært viktig trinn i et generelt hygieneprogram, men for å oppnå konsekvent og kostnadseffektive hygienestandarder må det integreres i et bredere generelt hygieneprogram, som blant annet inneholder effektive rengjøringsprodukter, kontrollerte og dokumenterte prosedyrer, personalopplæring og overvåkingssystemer.

Back to Top