Vann er essensielt for å kunne overleve for alle kjente livsformer. 97 prosent av vannressursene på jorden er saltvann. Bare 3 prosent er ferskvann, og det blir stadig mindre av det.

Ecolab ser problemene bransjen vil møte, og tilbyr kundene nye systemer og innovasjoner som lar dem minimalisere vann- og energiforbruket i så stor grad som mulig.

Vann, damp og energi står for hovedandelen av utgiftene til vaskeriet. En reduksjon i forbruket betyr besparelser fra første øyeblikk.

Kontakt oss for å få en avtale med din Ecolab-representant.

Back to Top