Med Ecolab som partner står våre vaskerieksperter klare for å hjelpe deg. De har som mål å oppnå optimale prosesskostnader og utmerkede vaskeresultater.

Ecolabs spesialister kan utvikle et individuelt, komplett konsept for vann- og energiadministrasjon for en individuell vaskeriprosess. Nyskapende kjemiske produkter doseres med topp moderne teknologi. Innsyn garanteres med dataadministrasjon og rapporteringssystemer.

Resultatet: Perfekt skreddersydde løsninger for høyest mulig kostnadseffektivitet samtidig som at miljøet beskyttes.

Kontakt oss for å få en avtale med din Ecolab-representant.

Back to Top