Nye standarder for vaskeribransjens fremtid

Hva er PERformance®?

PERformance er et system som består av flere moduler. Ecolab har utviklet et generelt konsept for vaskeriet, som gir den best mulige ytelsen for bedriften, med de høyest mulige besparelsene.

En viktig faktor i PERformance-konseptet er det høykonsentrerte produktet Ozonit® PERformance. Det er et unikt bleke- og desinfeksjonsmiddel basert på pereddiksyre. Optimalisering av kjemikaliene i vaskeprosessen er bare én del av utfordringen, og Ecolab tilbyr derfor tre ulike moduler.

 

PERformance BASIS

En kombinasjon av prosesser med lav temperatur og produkter med høy konsentrasjon gir en betydelig reduksjon i totalkostnadene til vaskeprosessen, samtidig som det gir utmerkede vaskeresultater

  • Lavtemperaturprosess

         - sykehusvask ved 60 °C

         - hotellvask fra 50 °C

  • Høykonsentrerte produkter
  • Utmerket tekstilbeskyttelse

Basis for PERformance-konseptet er den nyskapende vaskeprosessen med det unike bleke- og desinfeksjonsproduktet Ozonit PERformance.

PERformance PLUS

Effektiv vann- og energigjenvinning

PERformance PLUS kombinerer den innovative PERformance BASIS med høyeffektive vann- og energigjenvinningssystemer. For eksempel benytter Aquavent (et av Ecolabs energigjenvinningsverktøy) ventilasjonsvarmen fra strykemaskinen. Det oppvarmede ferskvannet føres inn i vaskeprosessen.

PERformance ULTIMATE

Dette er resultatet av mer enn 20 års erfaring med vann- og energiløsninger. Kombinert med høyeffektive kjemikalier bidrar dette til å gjøre vaske- og tørkeprosessen så effektiv som mulig. 

Vaskeriet vil være klar for fremtiden.

PERformance ULTIMATE – ditt dampfrie, lavenergiske vaskerikonsept. Til nå har damp vært den viktigste energikilden på vaskeriet. På grunn av energitap, stråling og ubrukt kondens er ikke kjelens effektivitet perfekt. Energi blir stadig mer verdifullt. For vaskeriene er det essensielt å redusere energiforbruket til et minimum. En vaskeriprosess helt uten damp har mange fordeler:

  • ingen investeringer i fyrkjele og fyrhus
  • intet vedlikehold av kjele og dampfeller
  • ingen kjelevannbehandling
  • ingen damp- eller kondensledninger
  • ingen dampkvalitetsproblemer (damprulle)
  • intet energitap på grunn av stråling, dampeksplosjon, nedblåsning eller varmgasser

 

PERformance SMART

Der de tre PERformance-modulene fokuserer på vasketunneler, fokuserer PERformance SMART på konvensjonelle vaskemaskiner. Også for disse maskinene tilbyr Ecolab et konsept for å øke driftseffektiviteten: PERformance SMART.

Kontakt oss for å få en avtale med din Ecolab-representant.

Back to Top