EcoChexx.Net

Med EcoChexx.Net tilbyr Ecolab en innovativ programvarepakke som vil øke produktsikkerheten ved bruk av avansert kvalitets- og hygienehåndtering. Systemet forbedrer samsvaret med kvalitetsstandarder og øker dermed effektiviteten, kvaliteten og sikkerheten.

Den interaktive, nettbaserte programvaren organiserer og dokumenterer effektivt alle aktiviteter og hygieneoppgaver i næringsmiddelindustrien. Alle prosessrelaterte oppgaver kan planlegges, tilordnes, avsluttes, evalueres og dokumenteres. Papirbaserte kvalitetsstyringssystemer erstattes av automatisert databehandling, som fører til et mer nøyaktig og pålitelig system.

Ledelsen får en overlegen grad av innsyn, kunnskap og kontroll. Medarbeiderne får nødvendig opplæring, med relevant oppgaveinformasjon, planer og prosedyrer.

  • Systemet er i samsvar med kravene i alle kvalitetssystemstandarder for å optimalisere kvalitetsstyring og HACCP
  • Automatisert dokumentasjon av revisjonssporing av alle aktiviteter med tilgang til all informasjon via ett system
  • Forbedret driftseffektivitet

Klikk på linken for å komme til EcoChexx-Net.

Back to Top