Audixx

Audixx er et omfattende serviceverktøy som gir detaljert og nyttig innsikt i driften på et anlegg. Programmet identifiserer avvik og hull i hygienepraksisen og gir en grunnleggende plan for korrigerende tiltak.

Resultatene gir ikke bare et bilde av nåværende situasjon, men lar deg også generere nøkkelindikatorer, slik at du kan følge og overvåke forbedringer i personell- og anleggshygiene. Programvaren kan også brukes som et selvvurderingsredskap for hygienepunktene i flere matsikkerhetsstandarder (IFS eller BRC).

Som din hygienepartner kan Ecolab selvsagt levere undersøkelsen, og løpende gi målbare forbedringer i hygienenivå og ytelsesstandarder.

Våre tjenester omfatter:

  • skreddersydd analyse av hygienekvalitetsnivået på ditt individuelle anlegg
  • identifikasjon av hygieneavvik og sammendrag av analysene
  • hygieneløsninger som gir forbedringer av kvalitetsnivå og ytelse

Klikk på linken for å komme til www.audixx.net

Back to Top