Hygienehåndtering

En optimal hygienehåndtering er essensielt i enhver næringsmiddelproduksjon. Utfordringen er å oppfylle krav som; kvalitet, sertifisering og revisjon på en effektiv måte, samtidig som man skal drive en lønnsom forretning.

Alle hygienerutiner må kontrolleres jevnlig for å sikre samsvar med dokumenterte prosedyrer, lovgiving og bransjekrav. Ecolab har en unik ekspertise innenfor effektive rengjørings-, desinfiserings- og serviceløsninger. I tillegg kan vi bistå med omfattende systemer for å identifisere avvik, følge standarder, og å øke driftseffektiviteten, kvaliteten og sikkerheten.

Bruk av hygieneprodukter og rengjøringsutstyr krever at medarbeiderne får riktig opplæring i utførelse. Ecolab gir grundig opplæring med kvalifisert personell.

Vi kan tilby følgende:

Audixx – serviceverktøy som gir en skreddersydd analyse av hygienekvalitetsnivå og handlingsforslag ved bedriften.

EcoChexx.Net – en nettbasert programvare som øker produktsikkerheten ved optimal håndtering av kvalitet og hygiene.

PlanChexx.Net – en unik programvare for alle krav til rengjøringsprosedyrer.

Back to Top