Flaskerengjøring

Dagens drikkevaremarked krever et høyt og ensartet nivå når det gjelder kvalitet på smak, holdbarhet, emballasje og pris. Det er en utfordring for produsentene å kunne tilby variasjon for å skille seg ut og øke markedsandelen. Selv det minste avvik i tappeprosessen kan sette produktets rykte og sikkerhet i fare.

Ecolabs lange ekspertise på dette området kan bidra til å redusere denne faren. Vi bistår med skreddersydde programmer for tappehaller og her krever de ulike materialene som brukes linjespesifikke løsninger som; rengjøring og desinfeksjon av emballasje, forlenget levetid på flaskene og å redusere avfall. Ecolab har også tilpassede løsninger for håndtering av kostnader som vann- og energi, kjemikaliebruk og -lagring og utslippshåndtering.

Back to Top