farmer with his cows

Forebygge mastitt

Mastitt er en utbredt sykdom som fører til betennelse i jur, og som dermed reduserer melkeproduksjonen, kvaliteten og prisen. Mastitt koster verdens melkeprodusenter milliarder av euro hvert år. Optimal jur- og miljøhygiene er den mest effektive måten å forebygge mastitt på. Som global leder innenfor veterinærhygiene fortsetter Ecolab nyskapningene på dette området, og tilbyr et omfattende program for mastittforebygging.

Hovedmålet i moderne kvegavl er å maksimere forholdet mellom dyrenes helse, optimal produktivitet og matsikkerhet. Dagens gårdbrukere står overfor stadig strengere lovgivning med hensyn til matsikkerhet og dyrevelferd og fortsatt økende kostnader, særlig utgifter til dyrefôr og medikamenter. God landbrukspraksis fremmer forebyggende veterinærhygiene for å øke den økonomiske og miljømessige bærekraften i moderne landbruk.

Ecolab tilbyr overlegne løsninger for veterinærhygiene som retter seg mot behovet for dyrehelse, dyrevelferd og matsikkerhet på en effektiv, virkningsfull og økonomisk måte.

Forebygging av halthet

Klovhalthet berører hoveddelen av meieribestanden og har svært skadelige virkninger på dyrevelferden, fertiliteten, produksjonen og veterinærutgiftene. Halthet er en av tre hovedfaktorer for ufrivillig eller for tidlig slakting av melkekyr. Behandlingen er ofte tidkrevende, komplisert og kostbar. I likhet med mastitt er forebygging helt klart bedre og mer økonomisk enn behandling, og det er her Ecolab har utviklet unike, moderne løsninger som er brukervennlige og miljøvennlige.

Back to Top