Biosikkerhet for landbruket

Den tekniske termen «biosikkerhet» beskriver en rekke aktiviteter som må settes i verk for å hindre at infeksjonsorganismer inntar og sprer seg på gården. Et godt biosikkerhetsprogram er en effektiv måte å redusere faren på for sykdomsutbrudd og spredning av smittsomme sykdommer fra et dyr til et annet og fra dyr til mennesker.

Rengjørings- og hygieneprosedyrer som er enkle og raske å sette i verk, er kjernen av ethvert biosikkerhetsprogram. For at et slikt program skal være effektivt, må det etableres spesifikt for hvert gårdsbruk. Dette krever grundig analyse av situasjonen og de individuelle parametrene. Ecolabs ekspertise på dette området er anerkjent som en verdifull støttefaktor ved etableringen av et slikt program. I samarbeid med vårt spesialiserte distribusjonsnett kan vi raskt sette opp et program, lære opp medarbeiderne dine og gi deg den beskyttelsen du trenger.

Back to Top