Originalutstyrsprodusenter (OEM)

Originalutstyrsprodusenter (OEM)

til mat- og drikkevareindustrien

Som originalutstyrsprodusent har du ansvar for å gi kundene det best mulige rådet i forhold til effektiv rengjøring og desinfeksjon av utstyret de har kjøpt. Optimal og vedvarende ytelse av utstyret avhenger av konstruksjonen og en grundig hygieneprosedyre. Hygienisk design, forenlighet med desinfiserende kjemikalier og enkel rengjøring av utstyret er nøkkelfaktorer som til syvende og sist vil avgjøre kundens aksept og tilfredshetsnivå.

Samarbeid med internasjonale utstyrsprodusenter og konsulenter er en nøkkelfaktor for Ecolab ved utvikling og implementering av vellykkede rengjøringsprogrammer. Ecolab samarbeider aktivt med originalutstyrsprodusenter verden over for å gi støtte og råd i forhold til designkriterier og forenlighet med hygienekjemikalier og riktig bruk av dem. Vi leverer automatiserte doserings-, distribusjons- og lagringskomponenter som utfyller systemet til produksjonsanlegg. I tillegg kan vi sette opp tilpassede prosedyrer for rengjøring/ desinfisering av utstyret/ anleggets enkelte deler. Et samarbeid med Ecolab fører til konkrete og langvarige fordeler, både for utstyrsprodusenten og sluttkunden:

  • Intern teknisk ekspertise og laboratorier som sjekker forenlighet mellom material og kjemi
  • Service verden over
  • De beste forsknings- og utviklingsgruppene og fasilitetene
  • Inngående prosesskunnskap med over 80 års erfaring
Back to Top