Ost

Alle de ulike ostetypene har én ting til felles: Prosesslinjene er avhengig av et eksepsjonelt høyt hygienenivå for å oppnå og opprettholde best mulig kvalitet.

Fra startkulturtankene og gjennom fermenteringsprosessen avhenger bakteriekulturenes kontrollerte vekst av effektiv inline-desinfeksjon etter rengjøring og før produksjon, samt at trinnene deretter avhenger like mye av effektivt utførte hygienestandarder.

Kundefordeler:

  • Velutviklede og utprøvde konsepter og produkter
  • Serviceytelser på hvert anlegg
  • Innovative konsepter som gir håndfast verditilførsel og ytelsesfordeler
  • Bredspektret kunnskap innenfor rengjøring og optimalisering
Back to Top