pouring milk into a glass

Melk

Blant utfordringene man møter i meieriindustrien er den økende etterspørselen etter forlenget holdbarhet på pasteurisert melk. Ecolab vil bistå med et enestående opplegg når det gjelder effektive rengjørings- og desinfeksjonsprosedyrer som vil holde virksomheten konkurransedyktig.

Kundefordeler:

  • Velutviklede og utprøvde konsepter og produkter
  • En servicestyrke som kan levere referansestandarder på ethvert anlegg
  • Innovative konsepter som gir håndfast verditilførsel og ytelsesfordeler
  • Bredspektret kunnskap innenfor rengjøring og optimalisering
Back to Top