Iskrem

Iskrem er et voksende marked. Varene som produseres har blitt mer og mer varierte og dermed også produksjonsprosessen. Riktig valg av rengjøringsprogram for HTST-systemer og frysere skal tas og dette krever ekspertise.

Ecolab bistår med å optimalisere rengjøringsprogram for prosesshygienen til det høyeste nivå og vil gjøre dette så kostnadseffektivt som mulig.

Kundefordeler:

  • Velutviklede og utprøvde konsepter og produkter
  • Serviceytelser på hvert anlegg
  • Innovative konsepter som gir håndfast verditilførsel og ytelsesfordeler
  • Bredspektret kunnskap innenfor rengjøring og optimalisering
Back to Top