Tørrvarer og bakeriproduksjon

Det er en stor utfordring å opprettholde et optimalt hygienenivå i områder for bearbeiding av tørrvarer. Lukkede produksjonsprosesser og fuktighetssensitive områder hindrer hyppig rengjøring. Rengjøring er likevel nødvendig da fuktigheten som dannes under produksjonsprosessen kan føre til muggangrep i lukkede systemer. Dette krever at rengjøring og desinfeksjon av utstyret som benyttes er av spesialisert materiale og teknologi i stedet for vannbaserte kjemikalier.

Ecolab tilbyr effektive og trygge rengjøringsløsninger for tørrvare- og bakeribransjen. Våre innovative hygieneløsninger er direkte knyttet til våre konsepter for personlig hygiene og tunnelvaskere. Våre ikke-vannholdige (tørre) rengjøringsteknologier gir individuelle tilpassede løsninger for selv de vanskeligste situasjoner.

Resultatet:

  • En kombinasjon av velutviklede og testede metoder, kjemi og kunnskap
  • Innovative, ikke-vannholdige rengjøringsløsninger
  • Industriløsninger som er tilpasset selv det minste bakeri eller utsalg
  • Spesialiserte varmeflatebehandlinger og rengjøringsprosedyrer
Back to Top