Melkeproduksjon

Melkeprodusenter produserer en av de viktigste basismatvarene i verden – melk. Kvaliteten og sunnheten på melk og produktene som er basert på melk, er direkte koblet til kvaliteten på juret og på hygienen i omgivelsene. God hygienepraksis forbedrer kvaliteten og verdien på produktet og avgjør fundamentalt om en melkeproduksjon lykkes eller mislykkes.

Ecolabs omfattende jurhygieneprogram utfylles av hov- og melkehygiene, samt biosikkerhetsprogrammer som bidrar til å beskytte dyrenes helse og velferd. Disse programmene hjelper melkeprodusentene med å:

  • Ha positiv innvirkning på melkeavkastning, kvalitet og pris
  • Øke produksjonsfortjenesten
  • Redusere infeksjonstrykket på besetningen
  • Opprettholde et høyt dyrevelferdsnivå
Back to Top