Kjøtt og fjærkreforedling/ pakking

Kundens etterspørsel etter kvalitet og sikkerhet fortsetter å utfordre matindustrien. Kjøtt- og fjærkreforedlere og -pakkere står overfor et stort antall kritiske prosessområder og krever årvåkent kontrollstyring fra mottak av dyr til endelig pakking av produktet. Et av de viktigste ansvarsområdene er derfor å sikre produktets integritet og enten det er en primær eller sekundær foredler eller et lav- eller høyhygienisk foredlingsmiljø så er hygienen den avgjørende faktoren.

Ecolab bistår med omfattende og effektive løsninger for optimal hygienekvalitet. Vi leverer individuelle konsepter som omfatter identifikasjon av hygienekritiske punkter, personalhygiene og tilgangskontroll, innovativt utstyr og kjemikalier for hygiene av åpne flater, spesielle produkter for behandling av matunderlag, hygieneovervåkning og et unikt hygienesystem som sporer og rapporterer alle hygieneintervensjoner på et anlegg eller i hele bedriften.

Kundefordeler:

  • Et omfattende utvalg av rengjørings- og desinfiseringsmidler
  • En servicestyrke uten sidestykke ellers i bransjen
  • Innovative løsninger
  • Skreddersydde konsepter
Back to Top