Frukt- og grønnsaksforedling

I foredlingsprosessen er fersk frukt og grønnsaker utsatt for fare for krysskontaminasjon som forråtnelse og patogene mikrober. Disse farene er et økende problem og en beskyttelse av fersk frukt og grønnsaker er derfor meget viktig.

I tillegg er dette sesongprodukter og det er derfor påkrevd at utstyr til behandling  fungerer optimalt. Skalering eller korrosjon av prosessutstyr fører til redusert produktivitet og har en betydelig økonomisk effekt.

Ecolab har utviklet effektive hygieneløsninger som sikrer trygge prosesser. Disse omfatter behandling av kanal- og sprøytesystemer, hygieneovervåking og kontrollsystemer og et unikt system som sporer og rapporterer alle hygieneintervensjoner på et anlegg eller på hele bedriften.

Kundefordeler:

  • Forbedret mat- og driftssikkerhet
  • Løsninger som tar hensyn til miljø og økologi
  • Økt holdbarhet og redusert forråtnelse
  • Reduksjon i vann- og energiforbruk
Back to Top