Fisk og fiskeforedling

Fisk er et produkt som krever spesifikk ekspertise og flere behandlingstrinn, hvorpå mange fortsatt er manuelle. Produksjonsmiljøet er mangfoldig og produksjonsprosessen krever derfor årvåkenhet da den skjuler flere farer. Et av de viktigste ansvarsområdene er derfor å sikre produktets integritet og en god hygiene er derfor helt avgjørende.

Ecolabs hygieneløsninger til produksjon av fisk- og sjømatprodukter hjelper deg med å identifisere hvilke hygieneprosedyrer som best egner seg.

Kundefordeler:

  • Forbedret mat- og driftssikkerhet
  • Løsninger som tar hensyn til miljø og økologi
  • Økt holdbarhet og redusert forråtnelse
  • Redusert avhengighet av vanntilsetningsstoffer
Back to Top