Ferdigmat og næringsmiddelproduksjon

Ferdigmatproduksjon er et kompleks produksjonsmiljø som omfatter både automatiske og manuelle prosesser. Kompleksiteten, de hyppige linjeskiftene og produksjon av flere ferdige produkter med samme prosessutstyr medfører en betydelig risiko for krysskontaminasjon av smak, farger, allergener og mikroorganismer.

Streng kontroll og gode prosedyrer er viktig for å opprettholde kvalitets- og matsikkerhetsstandarder og for å unngå krysskontaminasjon. Ethvert brudd på disse prosedyrene kan få kostbare konsekvenser; fra redusert holdbarhet til full tilbakekalling av produktet. I tillegg kan merkenavnet ta skade.

Ecolab tilbyr matindustrien skreddersydde hygieneløsninger. Fra identifikasjon av hygienekritiske punkter til produkter og systemer for personalhygiene, hygiene av åpne flater, matunderlagsbehandling og hygieneovervåkning på et enkelt anlegg eller på hele bedriften. Ecolab støtter og opprettholder de nødvendige standardene.

Kundefordeler:

  • Et omfattende utvalg rengjørings- og desinfeksjonsmidler
  • En servicestyrke uten sidestykke ellers i bransjen
  • Innovative løsninger
  • Skreddersydde konsepter
Back to Top