Matforedling

Matforedling er en sektor som strekker seg fra behandling av kjøtt til de mer komplekse områdene med spiseklare og delvis tilberedte måltider. Markedet er i stor grad lokalt og gjenspeiler ikke bare lokale smaker og spesialiteter, men også etnisk mangfold, uvanlige produkter og ikke minst holdbarhet. Produktutviklingen er rask og noen ganger kortlevet, noe som innebærer et høyt antall nye lanseringer og prosesskompleksitet. Nye linjer, raskere og mer fleksible produksjonsmetoder, mer effektiv interaksjon med forsyningskjeden og streng lovgivning stiller store krav til kvalitetssikringsprosedyrene til foredling. Denne bredden av ulike prosesser skjuler et risikopotensiale som er ekstremt anstrengende, og som krever strenge sikkerhetsstandarder og regulerte prosedyrer. Alle matforedlere har et juridisk ansvar å produsere mat som er sunn, av høy kvalitet og som er trygg å spise. God administrasjon og kontroll på hvert eneste anlegg er derfor nødvendig for å sikre at alle faktorene som bidrar til matsikkerhet fungerer effektivt. Dette høye nivået krever en hygienepartner med integritet og som er anerkjent og pålitelig. Ecolab har tatt dette ansvaret og har kontinuerlig utviklet en rekke konsepter og produkter til dette formål.

Helt fra det tidspunktet en ansatt entrer anlegget fremmer vi samsvar med interne og lovbestemte kvalitets- og sikkerhetsstandarder. Vi sørger for miljømessige og personlige hygieneprosedyrer og tilbyr en rekke verktøy som overvåker alle hygieneprosesser. I tillegg har vi et kontinuerlig innovasjonsnivå for å møte endringer i eventuelle hygienekrav.

CLEAN-IN-PLACE (CIP) MED MIP

Ecolab lanserer rengjøringsmidler for Clean-In-Place (CIP) applikasjoner til mat- og drikkeprodusenter. De nye rengjøringsmidlene vil gi redusert saltbelastning i avløpsvann for våre kunder, og forbedret rengjøringseffekt gir reduserte brukskonsentrasjoner og dermed redusert karbonfotavtrykk knyttet til distribusjon.

Les mer om lanseringen av Mip TM.

Back to Top