Ren sone

Erfaren cGMP-produsent

Vi spesialiserer oss på å oppfylle kravene som stilles til farmasøytiske og medisinske rene soner, hvor behovene ofte er svært forskjellige fra elektroniske soner. Ecolab er kjent for  sin innovasjon, noe som har gitt oss utmerkelser fra ren soneindustri. Vi kan tilby teknisk ekspertise og omfattende prosesseringskapasitet. På grunn av flere rene soner av grad B, C og D ved topp moderne produksjonsanlegg i Wales, utvides og oppgraderes fasilitetene kontinuerlig for oppfyllelse de nyeste GMP-anbefalingene og opprettholdelse av den høyest mulige produksjonsstandarden.

Vår omfattende tekniske støtte inkluderer spesialiserte test- og kvalitetslaboratorier. I tillegg til å teste og evaluere alle trinn i produksjonssyklusen kan valideringstester på brukerstedet tilbys kundene. Vi leverer omfattende teknisk informasjon, inklusive testdata, både på brukerstedet og fra uavhengige kilder. Konfidensialitet, ekspertise og et høyt nivå av teknisk støtte er tilgjengelig på alle trinn i prosessen.

Godkjennelse

Ecolab er tildelt BS EN ISO 9001:2000 og BS EN ISO 13485:2003 og innehar direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EØF for design, produksjon og distribusjon av sterile og usterile ren sone produkter. Vi holder oss stadig oppdatert med nye lover og regler, og forplikter oss til å ta vår biocid-serie gjennom registreringsprosessen for biocidproduktdirektivet. De sterile produksjonsanleggene kontrolleres jevnlig av store farmasøytiske selskaper over hele verden som selv er GMP-godkjent, samt av Storbritannias nasjonale helsetjeneste og private sykehus.

Back to Top