Finkjemikalieproduksjon

Finkjemikalieindustrien har en lang rekke spesifikke rengjøringsbehov som forårsakes av det komplekse utvalget av råmaterialer som brukes i moderne produksjon. Ecolab tilbyr en rekke rengjøringsløsninger, produkter og prosedyrer som bidrar til å optimalisere rengjøringsprosessen. Ecolab ser de skiftende økonomiske utfordringene denne industrien møter og det er med tanke på disse at vi har utviklet vår erfaring ved å hjelpe kundene med å bytte fra løsemidler til vannbaserte rengjøringsløsninger. Vi tilbyr spesifikke hygieneanbefalinger for spesifikke produksjonsprosesser.

  • Erfaring med erstatning av løsemiddelrengjøring med økologisk forsvarlige alternativer
  • Rengjøring av tilsetninger som polyacrylat og modifiserte karbohydrater, samt oljer, fortykningsstoffer og fjerning av lukt
  • Rengjøringstester på laboratoriet med dine spesifikke formuleringer
  • Ekspertise om bransjen slik at vi kan levere optimaliserte rengjøringsprosedyrer, CIP-kontroller og problemløsing
  • Opplæring i hygienemetodologi og -teknikker
Back to Top