Farmasøytisk og kosmetisk industri, bioteknologi og finkjemikalier
blue/white pills

Farmasøytisk og kosmetisk industri, bioteknologi og finkjemikalier

Den farmasøytiske og kosmetiske industrien, bioteknologibransjen og finkjemikalieindustrien har spesifikke rengjørings- og desinfeksjonsutfordringer som krever like spesifikk ekspertise. Forurensning som organisk og uorganisk belegg og emulsjoner av vann i olje og olje i vann, krever spesielle kjemikalier og ekspertise. I likhet med produksjonsprosessen må også rengjørings- og desinfeksjonsmidlene være godkjente for bruk i den farmasøytiske og kosmetiske industrien.

Ecolab forstår disse spesielle utfordringene og kan tilby en rekke GMP-produserte løsninger som følger det strenge regelverket.

Kundefordeler:

  • Ekspertise om bransjen slik at vi kan levere optimale rengjøringsprosedyrer, CIP-kontroller og problemløsinger
  • Laboratorierengjøringsprøver med dine spesifikke formuleringer, for å tilby den beste rengjøringsplanen
  • Opplæring i hygienemetodologi og -teknikker
  • Stabilitet og effektivitet i produksjonsprosessen

  • Mindre nedetid

Cleaning Validation Online

Back to Top