Vannproduksjon og tapping

Et stadig økende mangfold av kullsyreholdig, ikke-kullsyreholdig drikkevarer og smakstilsatt vann krever fleksibilitet og driftseffektivitet på et høyt nivå. Flere av disse drikkevarene er velkjente merker og har oppnådd en utrolig vekst over hele verden. Tid til markedet og en fullstendig beholdning i distribusjonskanalen er fundamentalt for suksessen til en vannprodusent eller et tapperi. Det er derfor viktig med en stabil hygienepartner i denne prosessen.

For å håndtere disse kravene har Ecolab utviklet prosesser som CIP-konsepter, automatiske og halvautomatiske konsepter for aseptiske og ikke-aseptiske linjer, en rekke våte og tørre transportbåndsmøremidler, kassehygieneløsninger m.m. Ecolab har også tilpassede løsninger for å takle driftsproblemer som vann- og energiadministrasjon, kjemikaliebruk og -lagring samt utslippsbehandling.

Kundefordeler:

  • Velutviklede og utprøvde konsepter
  • Service og referansestandarder på hvert anlegg
  • Kunnskapsrik ekspertise
Back to Top