beer bottles

Bryggeri

Konsekvent smak og kvalitet er en utfordring for bryggeriene verden over. Med stadig flere internasjonalt anerkjente og verdsatte merker trenger ikke bare bryggeriene et effektivt driftsnivå, men også rengjøringsløsninger i verdensklassen. Ecolab er ledende innenfor bryggerisektoren og har bistått med optimale hygieneløsninger over hele verden i mer enn 75 år. Våre løsninger dekker moderne CIP-rengjøring, automatiske og halvautomatiske tappehygienekonsepter, et bredspektret utvalg av våte og tørre transportbåndsmøremidler, velutviklede konsepter og løsninger for tankrengjøring, kassehygieneløsninger m.m. Ecolab har også tilpassede løsninger for optimalisering av vann-, energi- og kjemikalieforbruk, samt utslippsbehandling. Et samarbeid med Ecolab innebærer:

  • Velutviklede og testede konsepter/ produkter
  • Oppfølging og service
  • Kunnskap og erfaring
Back to Top