Drikkevare- og bryggeriindustrien

Drikkevare- og bryggeriindustrien

Drikkevare- og bryggerisektoren er et globalt marked dominert av flere store internasjonale selskaper. De nasjonale eller internasjonale kjente merkene gjenspeiler selskapets sanne verdier og bedriften må derfor hele tiden kunne produsere varer av ypperste kvalitet. Dette kan kun oppnås i samarbeid med førsteklasses partnere som fysisk befinner seg der produktene kommer fra, og som har den ekspertisen som kreves for å levere skreddersydde hygieneløsninger som gir resultater. Det er nettopp derfor Ecolab er en foretrukket partner verden over.

 

Våre konsepter omfatter:

  • CIP-rengjøring; diagnostisering og optimalisering
  • Automatiserte/halvautomatiserte tappehygienekonsepter for aseptiske og ikke-aseptiske linjer
  • Et bredt utvalg våte og tørre båndsmøremidler
  • Velutviklede tankrengjøringsprogram, kasserengjøring og en rekke tilleggsapplikasjoner

CLEAN-IN-PLACE (CIP) MED MIP

Ecolab lanserer rengjøringsmidler for Clean-In-Place (CIP) applikasjoner til mat- og drikkeprodusenter. De nye rengjøringsmidlene vil gi redusert saltbelastning i avløpsvann for våre kunder, og forbedret rengjøringseffekt gir reduserte brukskonsentrasjoner og dermed redusert karbonfotavtrykk knyttet til distribusjon.

Les mer om lanseringen av Mip TM.

Back to Top